Planowane projekty wykorzystujące odnawialne źródła energii (OZE)
3 094 KW DC 3 326 MWh rocznie 1 446 gospodarstw domowych rocznie 59 204 drzew/rocznie (redukcja CO2)
O spółce Stara Kamienica PS Energetyka Odnawialna
Powrót do PolskiSolar.com

Gmina Stara Kamienica wraz ze spółką Polski Solar Holding Sp. z o.o. tworzą spółkę Stara Kamienica Polski Solar Energetyka Odnawialna Sp. z o.o. (w skrócie Stara Kamienica PS). Spółka będzie specjalizowała się w produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych. Celem działalności spółki jest zaspokojenie potrzeb energetycznych Gminy teraz i w przyszłości.
Realizowane projekty:

Mikroinstalacje

3 projekty fotowoltaicznych instalacji dachowych na budynkach użyteczności publicznej i szkole oraz 180 na dachach budynków prywatnych o łącznej mocy zainstalowanej 994 kW. Instalacje te wygenerują łącznie 1,069 MWh rocznie. Jest to energia równa rocznemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną 465 gospodarstw domowych*. Redukcja emisji CO2 równa będzie zasadzeniu 19 020 drzew rocznie.


Instalacje naziemne

Budowa naziemnej elektrowni fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 2,1 MW, która zostanie posadowiona na nieużywanym gruncie. Inwestycja przysłuży się lokalnej społeczności produkując czystą energię z odnawialnego źródła zaopatrując w nią 982 gospodarstw domowych rocznie*. Redukcja emisji CO2 dzięki produkcji energii z OZE to ekwiwalent zasadzenia 40 184 drzew rocznie. Realizacja projektu przyczyni się również do powstania nowych miejsc pracy dla mieszkańców Gminy.

O Gminie Stara Kamienica

Gmina Stara Kamienica to gmina wiejska usytuowana w powiecie jeleniogórskim, województwo dolnośląskie. Siedzibą gminy jest Stara Kamienica, która znajduje się około 13 kilometrów na zachód od Jeleniej Góry i około 106 km na zachód od Wrocławia.

Gmina zajmuje powierzchnię około 110 km2 oraz zgodnie z danymi z 2013 r. zasiedla ją 5 328 osób.

* "Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2009", Ministerstwo Gospodarki, Departament Energii, 2012.